gallery/smile_logo2

Healthy Gums

HealthyGums.nl is een platform voor kennisdeling over de parodontale gezondheid en het herstellen hiervan.

gallery/02

Diensten

Adviezen

Mondzorg

Multidisciplinaire 

Samenwerking

Op onze website vindt u informatie over het gezond houden van het tandvlees, en het herstellen van de afwijkingen hiervan.

U kunt mij vinden voor consult en behandeling in de volgende praktijken:

Kwaliteit lever je samen met je collega's: het samenwerken met tandartsen, mondhygiënisten en gedifferentieerde tandartsen maakt het mogelijk. 

Een gezonde lach begint met gezond tandvlees

De ernstige vorm van tandvlees-ontsteking heet parodontitis. Deze tast het kaakbot aan, en zodoende levert blijvende schade op aan de verankering van het gebit. Activiteit van parodontitis verandert de lokale anatomie:

  • Het tandvlees trekt terug, het gebit wordt hierdoor minder fraai. 
  • De tandhalzen liggen blot en worden gevoeliger voor koude/warme prikkels
  • Tanden en kiezen kunnen los staan of verschuiven in de kaak.
  • Bij of tussen de tandwortels ontstaan komvormige defecten in de kaak.
gallery/angulairbotverlies
gallery/komvormig defect

Parodontitis heeft bij deze kies botverlies veroorzaakt zowel verticaal als horizontaal. Door verticaal botverlies ontstond een komvormig defect bij de achterste wortel, terwijl horizontaa verlies een tunnel-achtig defect heeft opgeleverd tussen de 2 wortels (diepe furcatie).

Helaas kan dit komvormige defect of de tunnel tussen de wortels niet opgelost worden met gebitsreiniging en zorgvuldig gebruik van de ragers.  Deze ruimte wordt snel weer opgevuld met mondbacteriën en ontsteking wat het probleem op ten duur steeds ingewikkelder maakt.

De oplossing  is het gunstiger maken van de lokale anatomie met behulp van chirurgie.

Het komvormige defect kan opgevuld worden met een mengsel van botkorrels en een genezingsbooster in gel vorm. Deze is bedoeld om de eigen cellen te prikkelen om nieuw bot aan te maken. Deze techniek heet  regeneratie.

Wanneer de schade tussen de wortels tot een doorgankelijke ruimte heeft geleid, is opvullen niet meer mogelijk. De techniek die dan aan de orde is, is het prepareren van een tunnel.